Öğrenmeyi kalıcı yapan, bilginin anlam kazanması ve gerektiğinde kullanılmasında en önemli etken hafızamızdır. Öğrenmek, bilgiyi hafızaya kayıt edemedikten sonra bir anlam ifade etmez.

Hızlı öğrenmek, bilgiyi ilk defasında   kalıcı olarak  hafızaya kaydetmek demektir.

Mega Hafıza teknikleriyle, öğrencinin  beyin gücünü  keşfederek, zihinsel potansiyelini  ortaya çıkarmakla kalmayıp, Melik Duyar patentli öğrenme kavramlarını ve buna ilişkin teknikleri uygulamaktır. Bu teknikleri kullanan öğrenciler,  beyni etkin kullanıp ve bilgilerin hafızaya alınmasıyla zihinsel potansiyeli en ileri derecede kullanma becerisi kazanırlar.

Hafıza teknikleri öğrencilere neler kazandırır?

 • Sağ ve sol yarım küreleri dengeli kullanarak beyin kapasiteleri ve yaratıcı düşünme özellikleri gelişir.
 • Süper bir problem çözücü olurlar.
 • Düşünme becerileri ve etkili aktif öğrenmeleri gelişir.
 • Hafıza gücü en az üç katına çıkar ve özgüvenleri artar.
 • Okuduğu , gördüğü ve duyduğu bilgileri unutmamayı öğrenir.
 • Hafızasındaki bilgilere nasıl ulaşacağını öğrenir.
 • Fotografik Hafıza Teknikleri ile hızlı, etkin, kolay, kalıcı ve aktif öğrenmeyi öğrenir.
 • Etkin ve kalıcı bir ders çalışmanın nasıl olacağını öğrenir.
 • Toplum karşısında konuşma güçleri gelişir.
 • Not tutmanın kolaylıklarını ve zevkli olduğunu keşfederler.
 • Konsantrasyon gücünün nasıl artırılacağını öğrenir.

PROGRAM SÜRESİ: 15 saat
KİMLER KATILABİLİR: 6. Sınıf üzeri öğrenciler ve yetişkinler