Niçin Anzan Mega Aritmetik

MEGA ARİTMETİK BEYİN EGZERSİZLERİ VE ZEKA OYUNLARI PROGRAMI

Mega AritmetikTM, MEMORIADTM Dünya Zihinsel Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Melik Duyar tarafından geliştirilmiş, ParitmetikTM, Mega SorobanTM, AnzanTM, Mega Zeka OyunlarıTM ve Mega HafızaTM Teknikleri sistemlerini içeren, 5 ile 12 yaş arasındaki çocukların beyin gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir sestemdir. Sistem zihinsel aritmetik teknikleriyle hafıza tekniklerini ve zeka oyunlarını birleştirerek beyinde sinerji yaratan çok özel bir eğitim sistemidir. Sistem 5 - 6 yaş, 7 - 8 - 9 yaş ve 10 - 11 - 12 yaş grubu çocukları için düzenlenmiş online destekli eğitim programlarından oluşmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIN İÇERİĞİ

 • ParitmetikTM:Yapılan bilimsel çalışmalar beynin aritmetiksel işlemleri yaptığı bölgeile parmakların dokunduğunda aktif olan bölgearasında önemli bağlantılar olduğunu ortaya koymuştur. Mega Hafıza tarafından geliştirilen ParitmetikTM (parmakla aritmetik) tekniği beynin aritmetiksel işlemleri yapan ilgili bölgesini aktif hale getirirken aynı zamanda duygularla birlikte çalışanve beynin kayıt mekanizması olan hipokampus'u da çalıştırmaktadır.
 • Mega SorobanTM:İnsanlar tarih boyunca matematiksel hesaplamaları yapabilmek için çeşitli teknikler kullanarak bu teknikleri araçlara da dönüştürmüşlerdir. Abaküsün en gelişmiş hali olan "soroban" hayal gücünü kullunmaya en uygun olan araçtır. Son yıllarda beyinle ilgili yapılan araştırmalar matematiksel işlemlerde hayal gücünün kullanılmasının her iki yarım küre fonksiyonlarını aktif ederek,beynin kullanım potansiyelini arttırdığını ortaya koymuştur. Tarihi bir hesaplama aracı olan Sorobanın,beynin hem hayal gücünün geliştirilmesi, hem de  matematiğe hayal gücünün ilave edilmesi amacıylaMega Hafıza tarafından geliştirilen online Mega SorobanTMsistemi bir araç olarak programa eklenmiştir.
 • AnzanTM:AnzanTM sayıların imajlara dönüştürülerek beyinde hayal gücünün aktif bir şekilde kullanıldığı bir sistemdir.Bu sistemle beyinde sayıların tutulduğu sol yarım küre ile hayal gücünün bulunduğu sağ yarım küre birlikte çalıştırmaktadır. Beynin her iki yarım küre fonksiyonları birlikte ve dengeli kullanıldığında  öğrenme, hafıza gücü ve odaklanmamaksimum seviyeye çıkmaktadır. AnzanTM sistemi "sesli" ve "görsel" olmak üzere farklı uygulamalara sahiptir.
 • Mega  ZekaTM Oyunları:Mega  ZekaTM Oyunları Mega Hafıza tarafından geliştirilen ve MEB'in Talim Terbiye Kurulu'nca onaylanmış olan bir kurs programıdır. Oyunlar çocukların strateji geliştirme, akıl yürütme, problem çözme, uzaysal ve üç boyutlu düşünme gibi zihinsel faaliyetlerini geliştirirken, aynı zamanda onları hayata da hazırlamaktadır. Mega  ZekaTM sistemi, çocukların zeka oyunlarıyla oynayarak zekalarını ve düşünme kapasitelerini geliştirmeleri için sisteme eklenmiştir.
 • Mega HafızaTM Teknikleri:Mega Hafıza TeknikleriMega Hafıza tarafından uzun yıllar boyunca yapılan öğrenme ve hafıza ile ilgili çalışmalar sonucunda geliştirilmiş teknikleri içermektedir. İçerdiği teknikler ile beynin öğrenme ve hafızakapasitesini artırmaktadır. Sistem ayrıca beyin hücreleri arasında kurulan snaps bağlantıların sayısını artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

EĞİTİMİN SAĞLADIĞI KAZANIMLAR

Mega AritmetikTM beynin sağ ve sol yarım küresini aynı anda çalıştırarak, eğitimi tamamlayan çocuklarda matematik ön yargılarını yıkarak, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmekte ve şu tip gelişmeleri sağlamaktadır;

 •  Yüksek konsantrasyon
 •  Gelişmiş dinleme becerileri
 •  İleri seviyede analitik düşünme yeteneği
 •  Hızlı matematik becerileri
 •  Güçlü hayal gücü
 •  Hızlı Öğrenme
 •  Odaklanma kolaylığı
 •  Gelişmiş hafıza gücü
 •  Gelişmiş yaratıcı problem çözme yeteneği
 •  Kendisini daha iyi ifade edebilme
 •  Hızlı zeka gelişimi

PROGRAMIN UYGULANMASI VE KURLAR

Program toplam iki yıl süren dört "4" eğitim modülünden oluşmaktadır. Her bir modülün süresi normal olarak 14 - 16 hafta sürmektedir. Online destekli dersler dört ay boyunca haftada iki (2) ders saati seanslar şeklinde devam etmektedir. Ayrıca çocuğun online sistem üzerinde günlük olarak yaklaşık 15 - 20 dakika egzersiz yapması gerekmektedir. Programdan fayda sağlanması için minimum ilk iki kurun tamamlanması tavsiye edilmektedir.

Her modülün sonunda öğrencilerin seviyesi ve ilerleme durumları uygulanan testlerle tespit edilmektedir. Online uygulamalar öğrencilerin sürekli katılımını sağlayarak, hem zihinsel aritmetik ve matematik konularına ilgilerini uyandırmakta, hem de  hafıza gücü ve hızlı algılamakapasitelerini artırmaktadır.

Program, okul dönemine paralel olarak ve yaz döneminde düzenlenen hızlandırılmış modüller olarak iki şekilde düzenlenmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi modülleri daha çok yıl içinde programı uygun olmayan çocuklar için veya çeşitli nedenlerle yıl içi programı takip edebilme imkanları olmayan çocuklar için düzenlenmektedir. Hızlandırılmış yaz dönemi modülleri sadece 7 ile 12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. 5 ve 6 yaşındaki çocuklar okul dönemine paralel kurlara alınmaktadır.

Okul Dönemine Paralel Kurlar : Bu düzenlemede her yılın birinci kuru okul programının birinci dönemine paralel olarak yapılırken, her yılın ikinci kuru okul programının ikinci dönemine paralel olarak yapılmaktadır. Bu programda dersler haftada iki (2) ders saati olarak düzenlenmektedir. Bu dersler hafta sonu olabileceği gibi, hafta içi de olabilmektedir. Bu kurlar okul programına paralel olarak yıl içinde iki dönem olarak düzenlenmekte olup, yaz dönemi tatil olmaktadır. Bu kuru tamamlayan çocuklardan isteyenlere yaz döneminde yarışmalara hazırlanma seansları düzenlenmektedir.

Yaz Döneminde Düzenlenen Hızlandırılmış Kurlar : Bu alternatif daha çok, okul döneminde yoğun olmalarından dolayı bu programı kaçıran ve yaz döneminde müsait olan çocuklariçin düzenlenmektedir. Hızlandırılmış kurlarda dersler haftada ortalama "4" ders saati olarak düzenlenmektedir. Bu plana göre toplamda 32 saat olmak üzere yaz kuru iki veya üç ay  sürmektedir.

Kalıcı bir öğrenmenin geniş zaman yayılması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı iki kurluk öğrenmenin tamamının aynı yaz döneminde arka arkaya verilmesi uygun değildir.

KURLARIN EĞİTİM PLANLARI

Kurların hedefleri kabaca şu şekilde planlanmış durumdadır;

1. YIL - 1. Kur
Birinci kurda ParitmetikTM, Mega SorobanTM, AnzanTM ve Mega ZekaTMoyunlarına girişseviyesinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu etaptaMega Aritmetik kavramlarına giriş yapılmakta ve programın temelleri atılmaktadır. Paritmetik ile Mega Sorobanın mekaniği,  temel kavramlar ve özellikle toplama öğrencilere yavaş yavaş aşılanır. Çocuk bu seviyede parmaklarıyla ve sorobanla, ilgili sayı ile belirli hareketleri kavramsallaştırmaya başlar. Hayal gücünün kullanılması etap etap uygulanamya başlanır. Mega Zeka OyunlarıTM ile eğlenerek öğrenmenin yanında problem çözme sistematiğive konulara karşı alternatif yaklaşımlar kazandırılır.

Bu kur 5-6 yaş çocuklar için yaklaşık 8 ay olarak uygulanırken, 7 yaş ve üzeri olan gruplarda farklı gelişmeler sağlanmak üzere bu kur yaklaşık 4 ay sürmektedir.

Bu kur sonunda 5-6 yaş gurubu 0-99 sayı aralığında hızlı toplama işlemleri yapabilmekteve buna paralel olarak hayal gücünü de kullanabilmektedir. Daha üst yaş gurupları ise en az 0-999 sayı aralığında işlemler yapabilmekte ve hayal gücü kullanılmaktadır.

1.YIL - 2. Kur
İkinci kur ParitmetikTM, Mega SorobanTM, AnzanTM ve Mega ZekaTM oyunlarında yavaş yavaş ustalaşmaya başlama adımıdır. Hayal gücünün kullanımı zihinde daha iyi oturmaktadır. Bu kurda sağ beyin için bir temel inşa edilmekte ve beyni geliştirmek için ParitmetikTM ve Mega SorobanTM' teknikleriyle karışık toplama ve çıkarma işlemleri araç olarak kullanılmaktadır. Zeka oyunlarıyla akıl yürütme ve strateji geliştirme becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Bu kur 5-6 yaş çocuklar için yaklaşık 8 ay olarak uygulanırken, 7 yaş ve üzeri olan gruplarda farklı gelişmeler sağlanmak üzere bu kur yaklaşık 4 ay sürmektedir.

Bu kur sonunda 5-6 yaş gurubu 0-99 sayı aralığında hızlı olarak karışık toplama ve çıkarma işlemleri yapabilmekte ve buna paralel olarak hayal gücünü de kullanabilmektedir. Daha üst yaş gurupları ise en az 0-999 sayı aralığında karışık işlemler yapabilmekte ve hayal gücü kullanılmaktadır. Bu kur konsantrasyonun artırılması için sesli ve görsel AnzanTM çalışmalarının kısmen yoğunlaştığı bir dönemdir. Çocuk bu kurda ileri seviyelerde daha da geliştirilecek olan hayal gücü ve zihinsel aritmetik tekniklerini kullanmaya başlamaktadır.

2. Yıl - 1. Kur
ParitmetikTM, Mega SorobanTM ve hızlı AnzanTM çalışmaları ile yüksek konsantrasyon ve özgüven sağlarken, çocuğa okul başarılarında destek olacak çarpma kavramı, çarpım tablosu ve hafıza teknikleri bu dönemde işin içine katılmaktadır. Çocuk bu dönemde hafızasını nasıl etkin kullanabileceğini keşfetmeye başlamaktadır.

Bu kur ve daha üst kurlar 7 yaş ve üzerinde olan  çocuklar için uygundur. 5 ve 6 yaşındaki çocuklar bu ve bundan sonraki kurlara alınmamaktadır.

Bu kurda çocuğun çalışmaları tek, çift ve üç basamaklı sayılarla hızlı zihinsel toplama ve çıkarma işlemleri ile devam etmektedir. Öğrenciler bu etapta Hayali AnzanTM ile hızlı zihinsel Aritmetikbecerilerini ileri seviyede geliştirmektedirler.Çarpım tablosu, ritmik toplama ve çarpma kavramları tanıtılmakta ve ileri seviyelerde gelişim için mental çarpmanın temeli oluşturulmaktadır.Çocuklar için hazırlanmış olan Hafıza ÇivileriTM ile Fotografik Hafıza TeknikleriTM kullanılarak beyindeki çoklu snaps bağlar geliştirilmekte ve çocuğa hafıza teknikleri kullanmanın temel uygulamaları öğretilmektedir.

2. Yıl - 2. Kur
Bu kur temel olarak hafıza tekniklerinde uzmanlaşma ve yüksek konsantrasyon sağlama kurudur. Hayali AnzanTM çalışmaları hayal gücü kullanımını ve konsantrasyonu üst noktaya çıkarmaktadır. Çocuk iki ve üç haneli işlemlerde rahat hale gelmektedir. Kendine olan özgüveni müthiş şekilde artmaktadır. Çarpma işlemini bir önceki kurda kavramış olan çocuğabu kurda kısmen bölme işlemleri de yaptırımaktadır. Çocuklar için hazırlanmış olan Hafıza ÇivileriTM sayısı artırılarak,  Fotografik Hafıza TeknikleriTM'nin daha kapsamlı kullanılması sağlanmaktadır.